Stops

ID Code Name
43 43 Al. Wojska Polskiego — Rondo Details
10 10 Al. 1-go Maja Details
11 11 Al. 1-go Maja Details
15 15 Sympatyczna 1 Details
16 16 Sympatyczna 1 Details
13 13 Sympatyczna 28 Details
14 14 Sympatyczna 28 Details
12 12 Sympatyczna 47 Details
123 123 Sympatyczna 47 Details
18 18 Białostocka — Obwodowa Details
19 19 Białostocka — Obwodowa Details
17 17 Białostocka — Gdańska Details
20 20 Białostocka — Gdańska Details
106 106 Bystry Details
24 24 Bystry — Gimnazjum Details
25 25 Bystry — Gimnazjum Details
26 26 Leśna Cmentarz Details
28 28 Węgorzewska Details
29 29 Bohaterów — Dworzec PKP Details
136 136 Giżycko — Zajezdnia Details
30 30 Grajwo Details
35 35 I Dywizji im. Kościuszki Details
115 115 I Dywizji im. Kościuszki — Rondo Details
121 121 I Dywizji im. Kościuszki — Rondo Details
32 32 Kombatantów Details
33 33 Konarskiego Details
34 34 Konarskiego Details
36 36 I Dywizji im. Kościuszki — US Details
134 134 Kożuchy Kolonia Details
135 135 Kożuchy Kolonia Details
133 133 Kożuchy Małe Details
131 131 Kożuchy Wielkie Details
132 132 Kożuchy Wielkie Details
129 129 Kożuchy Wlielkie NŻ Details
130 130 Kożuchy Wlelkie NŻ Details
37 37 Królowej Jadwigi — Kościół Details
38 38 Królowej Jadwigi — Rondo Details
39 39 Królowej Jadwigi — ZUS Details
124 124 Kruklin Details
125 125 Kruklin NŻ Details
126 126 Kruklin NŻ Details
41 41 Moniuszki — COS Details
42 42 Moniuszki — COS Details
40 40 Moniuszki — GPL Details
44 44 Moniuszki — Twierdza Details
45 45 Moniuszki — Twierdza Details
46 46 Nowe Sołdany Details
47 47 Nowowiejska — Jednostka Wojskowa Details
110 110 Nowowiejska — Jednostka Wojskowa Details
48 48 Nowowiejska — Sklep Details

Displaying 1-50 of 100 stops.