File Info: route_sub_agencies.txt

Unrecognised file in feed: route_sub_agencies.txt
Column
route_id
route_licence_number
sub_agency_id
sub_agency_name

File Extract

route_id,route_licence_number,sub_agency_id,sub_agency_name
L991,199991,1,"Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost"
L992,199992,1,"Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost"
L993,199993,1,"Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost"
L1,199001,1,"Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost"