Höör station

Routes At This Stop

ID Description Type
1276000000001   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000002   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000003   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000004   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000005   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000006   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000007   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000008   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000009   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000010   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000011   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000012   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000013   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000014   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000015   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000016   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000017   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000018   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000019   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000020   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000021   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000027   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000032   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000033   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000034   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000035   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000036   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000042   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000043   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000044   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000045   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000046   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000047   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000048   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000049   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000050   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000051   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000079   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000080   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000081   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000082   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000083   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000086   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000087   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000088   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000089   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000090   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000091   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000092   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000093   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000094   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000095   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000096   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000097   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000098   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000099   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000100   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000101   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000102   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000103   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000104   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000105   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000106   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000107   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000108   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000109   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000110   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000113   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000115   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000116   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000117   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000118   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000119   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000120   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000121   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000122   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000123   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000124   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000125   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000167   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000168   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000169   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000170   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000171   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000172   Pågatågen Regional Rail (Extended) Details
1276000000280   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000281   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000282   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000283   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000284   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000285   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000286   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000287   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000288   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000289   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000290   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000291   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000292   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000293   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000294   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000295   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000296   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000297   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000298   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000299   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000300   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000301   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000302   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000303   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000304   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000305   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000306   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000307   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000308   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000309   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000310   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000311   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000312   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000313   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000314   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000315   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000316   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000317   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000318   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000319   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000320   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276000000321   Pågatågen Bus (Extended) Details
1276044100001 441 No route name specified Bus (Extended) Details
1276044400001 444 No route name specified Bus (Extended) Details
1276044500001 445 No route name specified Bus (Extended) Details
1276044800001 448 No route name specified Bus (Extended) Details
1276046900001 469 No route name specified Bus (Extended) Details
1276047000001 470 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000012 61138 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000013 61146 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000040 61047 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000041 61055 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000042 61063 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000043 61071 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000050 61079 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000051 61087 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000052 61095 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000053 61151 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000056 61103 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000057 61111 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000058 61119 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000059 61127 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000060 61135 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000061 61143 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000081 61114 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000082 61122 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000083 61130 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000084 61010 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000085 61018 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000086 61026 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000087 61034 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000088 61042 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000089 61050 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000090 61058 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000091 61066 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000092 61074 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000093 61082 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000094 61090 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000095 61098 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000096 61106 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000186 51165 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000201 51025 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000247   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000248   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000249   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000250   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000251   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000252   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000253   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000254   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000255   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000256   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000257   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000258   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000259   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000260   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000261   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000262   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000263   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000264   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000265   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000266   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000267   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000268   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000269   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000270   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000271   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000272   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000273   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000274   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000275   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000276   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000277   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000278   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000279   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000280   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000281   Öresundståg Long Distance Train (Extended) Details
1300000000288 51041 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000289 51033 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000290 61025 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000293 61105 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000294 61137 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000295 61153 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000296 61089 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000297 61121 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000298 61041 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000299 61049 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000300 61057 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000301 61065 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000302 61073 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000303 61081 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000304 61097 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000305 61113 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000306 61129 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000307 61145 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000314 61033 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000315 61136 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000327 61016 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000328 61032 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000329 61048 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000330 61056 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000331 61064 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000332 61072 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000333 61080 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000334 61088 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000335 61096 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000336 61104 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000337 61112 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000338 61024 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000339 61040 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000340 61120 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000341 61128 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000342 61144 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000355 61023 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000356 61031 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000357 61039 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000375 61021 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000376 61029 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000377 61037 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000378 61045 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000379 61053 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000380 61061 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000381 61069 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000382 61077 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000383 61085 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000384 61093 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000385 61101 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000386 61109 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000387 61117 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000388 61125 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000389 61133 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000390 61141 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000391 61149 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000392 61157 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000393 61165 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000428 61020 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000429 61028 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000430 61036 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000431 61044 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000432 61052 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000433 61060 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000434 61068 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000435 61076 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000436 61084 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000437 61092 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000438 61100 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000439 61108 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000440 61116 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000441 61124 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000442 61132 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000443 61140 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000444 61148 No route name specified Bus (Extended) Details
1300000000447 61012 No route name specified Bus (Extended) Details
Select a date from the calendar to view trips.

Stop Summary

  • Source Data: stops.txt
  • Stop ID: 740000185
  • Stop Code: Not specified
  • Stop Type: Stop
  • URL: Not specified
  • Wheelchair Boarding: Not specified

  • Operates: On individual days
  • Starts: Tuesday, 19 December 2023
  • Ends: Monday, 8 April 2024

Transfers

0h 10m Required For Transfer To: