Trollhättan Centralstation

Routes At This Stop

ID Description Type
1074000000172   SJ Snabbtåg SkåneExpressen High Speed Rail (Extended) Details
1074000000277   SJ Snabbtåg SkåneExpressen High Speed Rail (Extended) Details
1074000000303   SJ Snabbtåg SkåneExpressen High Speed Rail (Extended) Details
1074000000320   SJ Regionaltåg Long Distance Train (Extended) Details
1074000000370   SJ Regionaltåg Long Distance Train (Extended) Details
1074000000371   SJ Regionaltåg Long Distance Train (Extended) Details
1074000000372   SJ Regionaltåg Long Distance Train (Extended) Details
1074000000373   SJ Regionaltåg Long Distance Train (Extended) Details
1074000000374   SJ Regionaltåg Long Distance Train (Extended) Details
1074000000375   SJ Regionaltåg Long Distance Train (Extended) Details
1074000000376   SJ Regionaltåg Long Distance Train (Extended) Details
1074000000377   SJ Regionaltåg Long Distance Train (Extended) Details
1074000000378   SJ Regionaltåg Long Distance Train (Extended) Details
1074000000379   SJ Regionaltåg Long Distance Train (Extended) Details
1074000000380   SJ Regionaltåg Long Distance Train (Extended) Details
1074000000407   SJ Regionaltåg Long Distance Train (Extended) Details
1074000000418   SJ Regionaltåg Long Distance Train (Extended) Details
1074000000486   SJ Regionaltåg Long Distance Train (Extended) Details
1074000000487   SJ Regionaltåg Long Distance Train (Extended) Details
1076000200001 383 No route name specified Long Distance Train (Extended) Details
1076000200002 385 No route name specified Long Distance Train (Extended) Details
1076000200003 387 No route name specified Long Distance Train (Extended) Details
1076000200004 389 No route name specified Long Distance Train (Extended) Details
1076000200005 393 No route name specified Long Distance Train (Extended) Details
1076000200006 395 No route name specified Long Distance Train (Extended) Details
1076000200007 397 No route name specified Long Distance Train (Extended) Details
1076000200008 391 No route name specified Long Distance Train (Extended) Details
1076000200009 382 No route name specified Long Distance Train (Extended) Details
1076000200010 384 No route name specified Long Distance Train (Extended) Details
1076000200011 386 No route name specified Long Distance Train (Extended) Details
1076000200012 388 No route name specified Long Distance Train (Extended) Details
1076000200013 390 No route name specified Long Distance Train (Extended) Details
1076000200014 392 No route name specified Long Distance Train (Extended) Details
1076000200015 394 No route name specified Long Distance Train (Extended) Details
1076000200016 396 No route name specified Long Distance Train (Extended) Details
1076000200017 398 No route name specified Long Distance Train (Extended) Details
1076000200018 60397 No route name specified Bus (Extended) Details
1076000200019 60389 No route name specified Bus (Extended) Details
1076000200020 60391 No route name specified Bus (Extended) Details
1076000200021 60395 No route name specified Bus (Extended) Details
1076000200022 60385 No route name specified Bus (Extended) Details
1076000200023 60387 No route name specified Bus (Extended) Details
1076000200024 60386 No route name specified Bus (Extended) Details
1076000200025 60384 No route name specified Bus (Extended) Details
1076000200026 60394 No route name specified Bus (Extended) Details
1076000200027 60396 No route name specified Bus (Extended) Details
1076000200028 60398 No route name specified Bus (Extended) Details
1076000200029 60388 No route name specified Bus (Extended) Details
1076000200030 60390 No route name specified Bus (Extended) Details
1279000000281   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000282   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000283   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000284   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000285   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000286   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000287   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000288   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000289   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000290   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000291   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000292   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000293   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000294   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000295   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000296   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000297   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000298   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000299   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000300   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000301   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000302   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000303   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000304   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000305   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000306   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000307   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000308   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000309   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000310   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000311   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000312   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000313   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000314   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000315   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000316   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000317   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000318   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000319   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000320   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000321   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000322   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000323   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000324   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000325   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000326   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000327   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000328   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000329   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000330   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000331   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000332   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000333   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000334   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000335   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000336   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000337   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000338   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000339   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000340   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000341   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000342   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000343   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000344   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000345   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000346   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000347   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000348   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000349   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000350   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000351   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000352   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000353   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000354   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000355   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000356   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000357   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000358   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000359   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000360   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000361   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000362   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000363   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000364   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000365   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000366   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000367   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000368   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000369   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000370   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000371   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000372   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000373   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000374   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000375   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000376   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000377   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000378   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000379   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000380   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000381   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000382   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000383   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000384   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000385   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000386   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000387   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000388   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000389   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000390   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000391   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000657   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000658   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000659   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000660   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000661   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000662   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000663   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000664   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000665   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000666   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000721   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000722   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000723   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000724   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000725   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000726   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000727   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000728   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000729   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279000000730   Västtågen Regional Rail (Extended) Details
1279114200001 42 No route name specified Bus (Extended) Details
1279171700001 BUSS No route name specified Bus (Extended) Details
1279300100001 1 No route name specified Bus (Extended) Details
1279402100001 21 No route name specified Bus (Extended) Details
1279402200001 22 No route name specified Bus (Extended) Details
1279402300001 23 No route name specified Bus (Extended) Details
1279402400001 24 No route name specified Bus (Extended) Details
1279402500001 25 No route name specified Bus (Extended) Details
1279402600001 26 No route name specified Bus (Extended) Details
1279404100001 41 No route name specified Bus (Extended) Details
1279404200001 42 No route name specified Bus (Extended) Details
1279405100001 51 No route name specified Bus (Extended) Details
1279406300001 63 No route name specified Bus (Extended) Details
1279406500001 65 No route name specified Bus (Extended) Details
1279413200001 632 No route name specified Communal Taxi (Extended) Details
1279414000001 640 No route name specified Communal Taxi (Extended) Details
1279416200001 662 No route name specified Communal Taxi (Extended) Details
1279442100001 421 No route name specified Bus (Extended) Details
1279442300001 423 No route name specified Bus (Extended) Details
1279463000001 630 No route name specified Bus (Extended) Details
1279463200001 632 No route name specified Bus (Extended) Details
1279464000001 640 No route name specified Bus (Extended) Details
1279466000001 660 No route name specified Bus (Extended) Details
1279466100001 661 No route name specified Bus (Extended) Details
1279466200001 662 No route name specified Bus (Extended) Details
1279467000001 670 No route name specified Bus (Extended) Details
1279467900001 679 No route name specified Bus (Extended) Details
1279471000001 710 No route name specified Bus (Extended) Details
1279471200001 712 No route name specified Bus (Extended) Details
1279486000001 860 No route name specified Bus (Extended) Details
1279664200001 642 No route name specified Bus (Extended) Details
1480000600001 404 No route name specified Express Bus (Extended) Details
1480000600002 408-2 No route name specified Express Bus (Extended) Details
1480000600003 401 No route name specified Express Bus (Extended) Details
1480000600004 405 No route name specified Express Bus (Extended) Details
1480000600005 402 No route name specified Express Bus (Extended) Details
1480000600006 408 No route name specified Express Bus (Extended) Details
1480000600007 406 No route name specified Express Bus (Extended) Details
1480000600008 400 No route name specified Express Bus (Extended) Details
1480000600009 410 No route name specified Express Bus (Extended) Details
1480000600010 505 No route name specified Express Bus (Extended) Details
1480000600011 403 No route name specified Express Bus (Extended) Details
1480000600012 407 No route name specified Express Bus (Extended) Details
1480000600013 409-2 No route name specified Express Bus (Extended) Details
1480000600014 409 No route name specified Express Bus (Extended) Details
1480000600015 501 No route name specified Express Bus (Extended) Details
1480000600016 503 No route name specified Express Bus (Extended) Details
1480000600017 610 No route name specified Express Bus (Extended) Details
1480000600018 603 No route name specified Express Bus (Extended) Details
1480000600019 604 No route name specified Express Bus (Extended) Details
1480000600020 605 No route name specified Express Bus (Extended) Details
1480000600021 608 No route name specified Express Bus (Extended) Details
1480000600022 600 No route name specified Express Bus (Extended) Details
1480000600023 609 No route name specified Express Bus (Extended) Details
1480000600024 607 No route name specified Express Bus (Extended) Details
1480000600025 602 No route name specified Express Bus (Extended) Details
1480000600026 606 No route name specified Express Bus (Extended) Details
1586000000001   Tågab Long Distance Train (Extended) Details
1586000000002   Tågab Long Distance Train (Extended) Details
Select a date from the calendar to view trips.

Stop Summary

  • Source Data: stops.txt
  • Stop ID: 740000191
  • Stop Code: Not specified
  • Stop Type: Stop
  • URL: Not specified
  • Wheelchair Boarding: Not specified

  • Operates: On individual days
  • Starts: Tuesday, 19 December 2023
  • Ends: Monday, 8 April 2024

Transfers

Required For Transfer To:
0h 10m Required For Transfer To: