Routes

WMATA

Route Type: Subway / Metro ID
Blue Metrorail Blue Line BLUE Details
Green Metrorail Green Line GREEN Details
Orange Metrorail Orange Line ORANGE Details
Red Metrorail Red Line RED Details
Silver Metrorail Silver Line SILVER Details
Yellow Metrorail Yellow Line YELLOW Details

Route Types

  • Subway / Metro
  • Bus