File Info: attributions.txt

Unrecognised file in feed: attributions.txt
Column
attribution_id
agency_id
organization_name
is_producer
is_operator
is_authority
is_data_source
attribution_url

File Extract

attribution_id,agency_id,organization_name,is_producer,is_operator,is_authority,is_data_source,attribution_url
1,1,Based on data by: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (retrieved 2021-08-25 07:00:00),0,1,1,1,https://ckan.multimediagdansk.pl/dataset/tristar
2,2,Based on data by: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni (retrieved 2021-08-25 07:00:00),0,0,1,1,http://otwartedane.gdynia.pl/pl/dataset/informacje-o-rozkladach-jazdy-i-lokalizacji-przystankow

File Summary

  • File Name: attributions.txt
  • File Size: 456 B
  • Lines: 2