401 RONDO ŚRÓDKA - SWARZĘDZ OS. KOŚCIUSZKOWCÓW|SWARZĘDZ OS. KOŚCIUSZKOWCÓW - RONDO ŚRÓDKA

Select a date from the calendar to view trips.

Route Summary

RONDO ŚRÓDKA - Warszawska - Swarzędz/Poznańska - Swarzędz/Polna - Swarzędz/Cieszkowskiego - Swarzędz/Kwaśniewskiego - Swarzędz/os. Kościuszkowców - SWARZĘDZ OS. KOŚCIUSZKOWCÓW^Y - NA LINII NIE OBOWIĄZUJE TARYFA ZTM|SWARZĘDZ OS. KOŚCIUSZKOWCÓW - Swarzędz/Kwaśniewskiego - Swarzędz/Cieszkowskiego - Swarzędz/Polna - Swarzędz/Poznańska - Warszawska - Jana Pawła II - RONDO ŚRÓDKA^Y - NA LINII NIE OBOWIĄZUJE TARYFA ZTM


  • Source Data: routes.txt
  • Agency: Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
  • Route Type: Bus
  • Route ID: 401
  • URL: Not specified
  • Color: #FFFFFF
  • Text Color: #000000

  • Operates: Thursday, Friday, Saturday
  • Starts: Thursday, 4 January 2024
  • Ends: Saturday, 6 January 2024