405 RONDO ŚRÓDKA - SWARZĘDZ RYNEK|SWARZĘDZ RYNEK - RONDO ŚRÓDKA

Select a date from the calendar to view trips.

Route Summary

RONDO ŚRÓDKA - Warszawska - Swarzędz/Graniczna - Swarzędz/Tysiąclecia - Swarzędz/Średzka - Swarzędz/Polna - Swarzędz/pl. Niezłomnych - SWARZĘDZ RYNEK^Y - NA LINII NIE OBOWIĄZUJE TARYFA ZTM|SWARZĘDZ RYNEK - Swarzędz/Polna - Swarzędz/Średzka - Swarzędz/Tysiąclecia - Swarzędz/Graniczna - Warszawska - Jana Pawła II - RONDO ŚRÓDKA^Y - NA LINII NIE OBOWIĄZUJE TARYFA ZTM


  • Source Data: routes.txt
  • Agency: Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
  • Route Type: Bus
  • Route ID: 405
  • URL: Not specified
  • Color: #FFFFFF
  • Text Color: #000000

  • Operates: 7 days
  • Starts: Saturday, 21 October 2023
  • Ends: Wednesday, 15 November 2023