435 TULCE KOŚCIÓŁ - RONDO RATAJE|RONDO RATAJE - TULCE KOŚCIÓŁ

Select a date from the calendar to view trips.

Route Summary

TULCE KOŚCIÓŁ - Tulce/Pocztowa - Tulce/Poznańska - Szczepankowo - Krzywoustego - RONDO RATAJE|RONDO RATAJE - Jana Pawła II - Krzywoustego - Torowa - Ługańska - Szczepankowo - Tulce/Poznańska - Tulce/Pocztowa - TULCE KOŚCIÓŁ


  • Source Data: routes.txt
  • Agency: Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.
  • Route Type: Bus
  • Route ID: 435
  • URL: Not specified
  • Color: #525252
  • Text Color: #FFFFFF

  • Operates: Monday - Friday
  • Starts: Saturday, 2 December 2023
  • Ends: Friday, 22 December 2023