490 SWARZĘDZ WĘZEŁ PRZESIADKOWY - SWARZĘDZ WĘZEŁ PRZESIADKOWY

Select a date from the calendar to view trips.

Route Summary

SWARZĘDZ WĘZEŁ PRZESIADKOWY - Swarzędz/Poznańska - Swarzędz/Strzelecka - Swarzędz/pl. Niezłomnych - Swarzędz/Tabaki - SWARZĘDZ WĘZEŁ PRZESIADKOWY^A - kurs do Swarzędz Rynek^Y - NA LINII NIE OBOWIĄZUJE TARYFA ZTM


  • Source Data: routes.txt
  • Agency: Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
  • Route Type: Bus
  • Route ID: 490
  • URL: Not specified
  • Color: #FFFFFF
  • Text Color: #000000

  • Operates: Thursday, Friday
  • Starts: Thursday, 4 January 2024
  • Ends: Saturday, 6 January 2024