490 SWARZĘDZ WĘZEŁ PRZESIADKOWY - SWARZĘDZ WĘZEŁ PRZESIADKOWY

Select a date from the calendar to view trips.

Route Summary

SWARZĘDZ WĘZEŁ PRZESIADKOWY - Swarzędz/Poznańska - Swarzędz/Strzelecka - Swarzędz/pl. Niezłomnych - Swarzędz/Tabaki - SWARZĘDZ WĘZEŁ PRZESIADKOWY^A - kurs do Swarzędz Rynek^Y - NA LINII NIE OBOWIĄZUJE TARYFA ZTM


 • Source Data: routes.txt
 • Agency: Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
 • Route Type: Bus
 • Route ID: 490
 • URL: Not specified
 • Color: #FFFFFF
 • Text Color: #000000

 • Operates: Monday - Friday
 • Starts: Friday, 17 March 2023
 • Ends: Sunday, 30 April 2023
 • Exceptions: 1 date removed