792 WIĘCKOWICE SZKOŁA - DOPIEWO DWORZEC KOLEJOWY|DOPIEWO DWORZEC KOLEJOWY - WIĘCKOWICE SZKOŁA

Select a date from the calendar to view trips.

Route Summary

WIĘCKOWICE SZKOŁA - Więckowice/Gromadzka - Fiałkowo/Gromadzka - Dopiewo/Więckowska - Dopiewo/Poznańska - Dopiewo/Leśna - DOPIEWO DWORZEC KOLEJOWY^A - kurs do Więckowice Szkoła^B - kurs wydłużony do przystanku: Dopiewo/Ośrodek Zdrowia Kurs z wjazdem na przystanek: Zborowo^O - Kurs wydłużony do przystanku: Dopiewo/Ośrodek Zdrowia^R - kurs wydłużony do przystanku: Dopiewo/Ośrodek Zdrowia Kurs z wjazdem na przystanek: Zborowo,^X - LINIA BEZ OPŁATY ZA PRZEJAZD^Z - Kurs z wjazdem na przystanek: Zborowo|DOPIEWO DWORZEC KOLEJOWY - Dopiewo/Poznańska - Dopiewo/Więckowska - Fiałkowo/Gromadzka - Więckowice/Gromadzka - Więckowice/ - Więckowice/Gromadzka - WIĘCKOWICE SZKOŁA^P - Kurs wydłużony do przystanku: Pokrzywnica/Działki^X - LINIA BEZ OPŁATY ZA PRZEJAZD^Z - Kurs z wjazdem na przystanek: Zborowo


  • Source Data: routes.txt
  • Agency: Urząd Gminy Dopiewo
  • Route Type: Bus
  • Route ID: 792
  • URL: Not specified
  • Color: #FFFFFF
  • Text Color: #000000

  • Operates: Thursday, Friday
  • Starts: Thursday, 4 January 2024
  • Ends: Saturday, 6 January 2024