Gołuski/Starowiejska

Routes At This Stop

ID Description Type
799 799 DOPIEWIEC POLARNA - PALĘDZIE DWORZEC KOLEJOWY|PALĘDZIE DWORZEC KOLEJOWY - DOPIEWIEC POLARNA
DOPIEWIEC POLARNA - Dopiewiec/Jesionowa - Dopiewiec/ - Palędzie/Leśna - Palędzie/Kolejowa - PALĘDZIE DWORZEC KOLEJOWY^# - Kurs z pominięciem osiedla Leśna Polana^X - LINIA BEZ OPŁATY ZA PRZEJAZD|PALĘDZIE DWORZEC KOLEJOWY - Palędzie/Leśna - Dopiewiec/ - Dopiewiec/Jesionowa - DOPIEWIEC POLARNA^# - Kurs wydłużony do przystanku: Gołuski/Starowiejska, z pominięciem Leśnej Polany^G - Kurs wydłużony do przystanku: Gołuski/Starowiejska^X - LINIA BEZ OPŁATY ZA PRZEJAZD
Bus Details
Select a date from the calendar to view trips.

Stop Summary

  • Source Data: stops.txt
  • Stop ID: 3968
  • Stop Code: GSSTA01
  • Stop Type: Stop
  • Stop Zone: C
  • URL: Not specified
  • Wheelchair Boarding: Not specified