Trzcielin/Zwierzyniecka

Routes At This Stop

ID Description Type
791 791 TRZCIELIN PĘTLA - DOPIEWO DWORZEC KOLEJOWY|DOPIEWO DWORZEC KOLEJOWY - TRZCIELIN PĘTLA
TRZCIELIN PĘTLA - Trzcielin/Kopy - Trzcielin/Zwierzyniecka - Konarzewo/Kościelna - Konarzewo/Poznańska - Konarzewo/Kościelna - Konarzewo/Dopiewska - Dopiewo/Dopiewska - Dopiewo/Leśna - DOPIEWO DWORZEC KOLEJOWY^Y - NA LINII NIE OBOWIĄZUJE TARYFA ZTM|DOPIEWO DWORZEC KOLEJOWY - Dopiewo/Dopiewska - Konarzewo/Dopiewska - Konarzewo/Kościelna - Konarzewo/Poznańska - Konarzewo/Kościelna - Trzcielin/Zwierzyniecka - Trzcielin/Kopy - TRZCIELIN PĘTLA^L - Kurs wydłużony do przystanku: Lisówki Wieś^Y - NA LINII NIE OBOWIĄZUJE TARYFA ZTM
Bus Details
Select a date from the calendar to view trips.

Stop Summary

  • Source Data: stops.txt
  • Stop ID: 4062
  • Stop Code: TLZWI01
  • Stop Type: Stop
  • Stop Zone: C
  • URL: Not specified
  • Wheelchair Boarding: Not specified

  • Operates: Saturday, Sunday
  • Starts: Monday, 27 June 2022
  • Ends: Sunday, 31 July 2022