Routes

ZTZ Rybnik

Route Type: Bus ID
1 Radlin — Niewiadom — Niedobczyce — Zamysłów — Rybnik 1 Details
10 Rybnik — Smolna — Niewiadom — Rydułtowy — Pszów 10 Details
11 Rybnicka Kuźnia — Wielopole — Rybnik 11 Details
12 Rybnik — Wielopole — Ryb.Kuźnia — Północ — Smolna — Rybnik 12 Details
13 Boguszowice — Chwałowice — Wielopole — Grabownia 13 Details
14 Rybnik — Wielopole — Golejów — Ochojec — Golejów — Wielopole — Rybnik 14 Details
15 Rybnik — Paruszowiec — Gotartowice — Boguszowice 15 Details
16 Rybnik — Paruszowice — Ligocka Kuźnia — Gotartowice — Rybnik 16 Details
18 Rybnik — Kamień — Leszczyny — Książenice — Rybnik 18 Details
19 Rybnik — Kamień — Książenice — Kamień — Rybnik 19 Details
2 Rybnik — Zamysłów — Niedobczyce — Radlin — Marklowice 2 Details
22 Rybnik — Chwałowice — Radziejów — Popielów — Rybnik 22 Details
23 Rydułtowy — Buzowice — Niewiadom — Popielów — Chwałowice — Rybnik 23 Details
24 Niewiadom — Zebrzydowice — Orzepowice — Zamysłów 24 Details
26 Chwałowice — Rybnik — Nowiny — Zebrzydowice — Jejkowice 26 Details
27 Lyski — Gaszowice — Jejkowice — Nowiny — Rybnik — Chwałowice 27 Details
28 Rydułtowy — Piece — Gaszowice — Jejkowice — Rybnik — Paruszowiec 28 Details
29 Chwałowice — Rybnik — Nowiny — Gaszowice — Łuków — Rydułtowy 29 Details
3 Szpital — DA — Smolna — Zamysłów — Niedobczyce — Radlin 3 Details
30 Jankowice — Chwałowice — Meksyk — Rybnik — Północ 30 Details
31 Boguszowice — Jankowice — Chwałowice — Nowiny — Szpital 31 Details
32 Grabownia — Wielopole — Rybnik — Chwałowice — Boguszowice 32 Details
33 Lyski — Jejkowice — Rybnik — Chwałowice — Świerklany 33 Details
4 Rybnik — Zamysłów — Niedobczyce — Niewiadom — Rybnik 4 Details
41 Rybnik — Orzepowice — Ryb. Kuźnia — Wielopole — Rybnik 41 Details
42 Chwałowice — Rybnik Kościuszki — Gotartowice — Kłokocin 42 Details
43 Rudy — Stodoły — Chwałęcice — Nowiny — Północ — Rybnik 43 Details
43A Rybnik Plac Wolności — Stodoły 43A Details
45 Zwonowice — Chwałęcice — Rybnik — Gotartowice — Kłokocin 45 Details
46 Szpital — Nowiny — Śródmieście — Raszowiec — Boguszowice 46 Details
46A Ligota Kaplica — Raszowiec 46A Details
48 Ryb. Kuźnia — Nowiny — Ligota — Gotartowice — Boguszowice 48 Details
49 Rybnicka Kuźnia — Wielopole — Meksyk — Boguszowice 49 Details
5 Rybnik — Popielów — Radziejów — Chwałowice — Rybnik 5 Details
51 Rybnik — Gotartowice — Ligocka Kuźnia — Paruszowiec — Rybnik 51 Details
52 Żory — Rowień — Gotartowice — Rybnik — Nowiny 52 Details
6 Radlin — Niedobczyce — Popielów — Smolna — Rybnik — Szpital — DA 6 Details
7 Północ — Rybnik — Zamysłów — Buzowice — Szczerbice 7 Details
8 Rydułtowy — Radlin — Popielów — Rybnik — Paruszowiec 8 Details
9 Rybnik — Niewiadom — Niedobczyce — Zamysłów — Rybnik 9 Details
A Cmentarz — Nowiny — Śródmieście — Dworzec Autobusowy A Details
L1 Lyski — Pstrążna — Żytna — Raszczyce L1 Details
L2 Lyski — Adamowice — Raszczyce L2 Details

Route Types

Agencies