File Info: 20190917_20190917_JR_GOOGLE.log

Unrecognised file in feed: 20190917_20190917_JR_GOOGLE.log

File Extract

*********************************************************
Start exportu v automatickém režimu : 17.9.2019 1:15:00
Datum od   : 17.9.2019
Datum do   : 27.9.2019
Data do    : \\ZZBLDQ01\GOOGLE\
Zaloha do   : \\ZZBLDQ01\GOOGLE_ZAL\
Odeslat mail : False
Poøadí 3 grafikonu 474 PD 1673 - 23.9.2019 [Databáze] nemohlo být zpracováno ke dni 24.9.2019. Dùvod:Pøi otevírání grafikonu 747 PD 2082 - 23.9.2019 [Databáze] pro datum 24.9.2019 došlo k chybám:
Kurz 5: výchozí zastávka (3338,2) nebyla nalezena na chronometrážní variantì A TAM


CHYBA: Pøi otevírání grafikonu 747 PD 2082 - 23.9.2019 [Databáze] pro datum 24.9.2019 došlo k chybám:
Kurz 5: výchozí zastávka (3338,2) nebyla nalezena na chronometrážní variantì A TAM

Poøadí 3 grafikonu 474 PD 1673 - 23.9.2019 [Databáze] nemohlo být zpracováno ke dni 25.9.2019. Dùvod:Pøi otevírání grafikonu 747 PD 2082 - 23.9.2019 [Databáze] pro datum 25.9.2019 došlo k chybám:
Kurz 5: výchozí zastávka (3338,2) nebyla nalezena na chronometrážní variantì A TAM

File Summary

 • File Name: 20190917_20190917_JR_GOOGLE.log
 • File Size: 5.4 KB