File Info: agency.txt

agency.txt: One or more transit agencies that provide the data in this feed.

No issues were detected in agency.txt. Party on!
Column
agency_id
agency_name
agency_url
agency_timezone
agency_lang
agency_phone
agency_fare_url
agency_email

File Extract

agency_id,agency_name,agency_url,agency_timezone,agency_lang,agency_phone
10,Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o.,http://www.tpbus.com.pl,Europe/Warsaw,pl,61 814 67 92
11,Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,http://www.spk.swarzedz.pl,Europe/Warsaw,pl,61 817 34 21
12,Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.,http://www.zk.kleszczewo.pl,Europe/Warsaw,pl,61 817 60 62
2,Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Poznaniu,http://www.mpk.poznan.pl,Europe/Warsaw,pl,61 646 33 44

File Summary

  • File Name: agency.txt
  • File Size: 1.2 KB
  • Lines: 10