797 MALWOWA - DOPIEWO DWORZEC KOLEJOWY|DOPIEWO DWORZEC KOLEJOWY - MALWOWA

Select a date from the calendar to view trips.

Route Summary

MALWOWA - Poznańska - Skórzewo/Poznańska - Dąbrówka/Poznańska - Palędzie/Pocztowa - Dopiewiec/Szkolna - Dopiewiec/Poznańska - Dopiewo/Poznańska - Dopiewo/Leśna - DOPIEWO DWORZEC KOLEJOWY^X - LINIA BEZ OPŁATY ZA PRZEJAZD|DOPIEWO DWORZEC KOLEJOWY - Dopiewo/Poznańska - Dopiewiec/Poznańska - Dopiewiec/Szkolna - Palędzie/Pocztowa - Dąbrówka/Poznańska - Skórzewo/Poznańska - Poznańska - MALWOWA^X - LINIA BEZ OPŁATY ZA PRZEJAZD


  • Source Data: routes.txt
  • Agency: Urząd Gminy Dopiewo
  • Route Type: Bus
  • Route ID: 797
  • URL: Not specified
  • Color: #FFFFFF
  • Text Color: #000000

  • Operates: Monday - Saturday
  • Starts: Saturday, 21 October 2023
  • Ends: Wednesday, 15 November 2023